Informatie

Data:
dinsdag 4 oktober

Tijd:
09:30 tot 16:30

Voor wie:
tendermanagers
salesmanagers
directie
management

Locatie:
centraal in Nederland

Beperkt aantal deelnemers
€ 875,- exclusief BTW

'Moeten we het híermee doen?!'

De motiveringsplicht van gunningscriteria

Je zwoegt weken op een inschrijving om met anderhalf A4’tje als verliezer te worden afgescheept. Artikel 2.130 lid 1 van de Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat de mededeling van de gunningsbeslissing alle “relevante redenen” moet omvatten. Lekker dan, want wat betekent dat dan concreet? Het is lang niet altijd duidelijk wanneer een gunningsbeslissing voldoende is gemotiveerd. En wanneer je er dus genoegen mee moet nemen of het recht hebt op meer informatie en meer tijd om in bezwaar of beroep te gaan.

Rechten en plichten bij de gunningsbeslissing

In deze cursus leer je waar de grenzen aan de motiveringsplicht lopen. Wat kan je van een aanbestedende dienst verwachten? Wanneer is een beslissing zo weinig gemotiveerd dat het zin heeft om daar wat tegen te doen? En wat zijn daarin de tactische afwegingen? In de cursus komt ook op handzame wijze veel jurisprudentie over de motiveringsplicht aan bod om de materie echt in de vingers te krijgen.

Belangrijk addertje onder het gras is de beoordelingsmethodiek: als die niet klopt, gaat het bij de (motivering van de) gunning ook vaak mis. Daarom besteden we in deze training uitgebreid aandacht aan de meest voorkomende beoordelingsmethodieken en de fouten die daar vaak in verborgen zitten. Op die manier kun jij vaak nog tijdens de procedure voorkomen dat het mis gaat met de gunning.

Wil je ook meer weten over de gunningsbeslissing en wat je er tegen kunt doen? Wil je meer halen uit de mogelijkheden van bezwaar en beroep? Meld je dan nu aan voor onze unieke verdiepingstraining motiveringsplicht. Aan de hand van knelpunten uit jouw dagelijkse praktijk, leren we je wat je wel en niet kunt doen en hoe je dat dan het beste kunt doen.

Dit ga je leren:

  • Waar een gunningsbeslissing minimaal aan moet voldoen
    Welke elementen je altijd moet terug zien
    Wat je kunt doen tegen gebrekkige gunningsbeslissingen                                  Hoe je de aanbestedende dienst kunt dwingen tot het aanvullen van de motivering
    Wat je kunt doen als de motivering niet volstaat en ook niet wordt aangevuld

Gerelateerde trainingen

Over de docenten:

mr.-A.J.F.-Vokurka-Viruly

Docent mr. Anne Vokurka-Viruly

mr. Anne Vokurka-Viruly is doorgewinterd aanbestedingsadvocate bij ScheerSanders advocaten in Den Haag. Anne is de huisadvocaat van Trias Politica Advies en helpt onze klanten met alle vormen van juridisch advies, van het beoordelen van gunningsbeslissingen tot en met het voeren van gerechtelijke procedures. Anne staat bekend om haar kraakheldere adviezen en haar heldere en toegankelijke uitleg van soms complexe materie. Daarnaast wordt de uiterst vriendelijke toon waarop zij kort gedingen aankondigt, alom geprezen.

Docent mr. drs. Ireen Boon

mr. drs. Ireen Boon is oprichter van Trias Politica Advies en auteur van managementboek ‘De overheid als klant’. Ireen is gespecialiseerd in de wisselwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Bijzondere belangstelling: stakeholderanalyse, aanbestedingen voorkomen, strategische vragen stellen, (tender)teksten schrijven, besluitvorming beïnvloeden, publieke opinie mobiliseren.

Inschrijven

training motivering van gunningscriteria
Kies hier je datum