Marktwerking in de zorg

Eed van Euros

Mijn dochter wil dokter worden. Ze wil graag zieke mensen beter maken en denkt dat als je dokter bent, iedereen naar je luistert omdat alleen jij en verder niemand anders weet wat goed is voor je patiënten. Ik heb haar aangeraden te kiezen voor het vak van verzekeraar.

De tijd dat de dokter bepaalde wat goed voor je is, is al lang voorbij. Dat was zo toen oma klein was, leg ik uit. Nu hebben we marktwerking in de zorg. En dat betekent dat geld belangrijk is. Daarom bepalen verzekeraars voortaan wat goed voor ons is, want verzekeraars gaan over het geld. En dokters moeten ondernemers worden. Mijn dochter snapt er niks van. En ik eigenlijk ook niet. Hoe kan het dat een arts die jarenlang gestudeerd heeft en de eed van Hippocrates aflegt waarbij hij zweert alles in dienst van het belang van zijn patiënt te stellen, door een commerciële instelling wordt gedicteerd?

Een huisarts die medicijnen voorschrijft, kijkt tegenwoordig in een lijst die hij van de verzekeraar heeft gekregen. Een op commerciële gronden beperkte lijst. Komt daar een medicijn op voor dat weliswaar helpt bij de aandoening, maar voor de patiënt in kwestie nadelige bijwerkingen heeft, dan heeft hij grofweg twee keuzes. De eerste is het medicijn van zijn eigen keuze voorschrijven. Hij weet dan dat de patiënt dit niet vergoed krijgt, maar wel de optimale zorg heeft. Het risico is dat de patiënt niet kan of wil betalen en zelf beslist om de medicijnen dan maar niet te nemen. Alternatief is het medicijn van de verzekeraar voorschrijven en voor lief nemen dat de bijwerkingen een nadelig effect hebben op de gezondheid van de patiënt. Hippocrates draait zich om in zijn graf.

Verzekeraars krijgen steeds meer macht. Als het aan het kabinet ligt, wordt straks zelfs de restitutiepolis afgeschaft. Patiënten hebben dan geen vrije artsenkeuze meer, maar zijn overgeleverd aan de onderhandelingsresultaten van verzekeraars. Innovatieve zorgondernemers die gedreven worden door de daadwerkelijke vraag die patiënten hebben -namelijk de beste in plaats van de goedkoopste zorg- worden van de onderhandelingstafel geweerd. Dat is logisch: artsen zweren bij Hippocrates, verzekeraars bij Euros.

Marktwerking wordt geregeerd door vraag en aanbod. Innovaties en kostenbesparingen komen tot bloei als de dynamiek tussen beide gezond is. Er ontstaat een schisma nu de vraag niet meer wordt bepaald door ter zake deskundige artsen, maar door de commerciële instellingen die verantwoordelijk zijn voor de kosten ervan.

Mijn dochter wil nog steeds mensen beter maken. Ze wordt nu wetgevingsjurist. ‘Ik schrijf gewoon in de wet op dat de dokter bepaalt, dan is het opgelost’. Ik heb haar het adres van minister Schippers gegeven: goed voorbeeld doet goed volgen.
 

Gepubliceerd in het Financieele Dagblad, 27 februari 2013

Dit artikel kun je gemakkelijk bewaren door het te downloaden.

blog-18-marktwerking-zorg